100957

Jan Patočka

1907-1977

Francouzská filozofie

1928 - Česká mysl 24 (6), pp.564

Review: A. Lalande, Les théories de l'induction et de l'expérimentation

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.279

Review: A. Metz, Une nouvelle philosophie des sciences

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.72

Review: A.-H. Luquet, Logique formelle

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.73

Review: D. Parodi, Le problème moral et la pensée contemporaine

1929 - Česká mysl 26 (1), pp.83-89

Review: E. Bréhier, La philosophie de Plotin

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.74

Review: E. Buonaiuti, Le modernisme catholique

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.281

Review: F. Enriquès, L'évolution de la logique

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.73

Review: H. Levy, Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie

1929 - Česká mysl 25 (1), pp.75

Review: J. Benda, La fin de l'éternel

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.282

Review: L. Febvre, Un destin: Martin Luther

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.281

Listy o francouské filozofii

1929 - Česká mysl 25 (4), pp.294-300

Listy o francouské filozofii II

1929 - Česká mysl 25 (5), pp.401-406

Listy o francouské filozofii III

1929 - Česká mysl 26 (1), pp.40-56

Review: R. Kremer, La théorie de la connaissance chez les néoréalistes anglais

1929 - Česká mysl 25 (3), pp.280

Teologie a filozofie

1929 - Česká mysl 25 (2), pp.138-143

Review: F. Engels, Ludwig Feuerbach a konec klasické německé filosofie

1930 - Věstník pedagogický 8 (6), pp.230

Review: J. B. Kozák, Ježíš ve víře a skepsi

1930 - Věstník pedagogický 8 (1), pp.28

Review: J. L. Hromádka, Masaryk

1930 - Věstník pedagogický 8 (6), pp.229

Review: J. Tvrdý, Výbor ze spisů T. G. Masaryka

1930 - Věstník pedagogický 8 (3), pp.110

Současný stav francouzské etiky

1930 - in: Jan Blahoslav Kozák, Přítomný stav etiky, Praha, Dědictví Komenského, pp.109-117.

Review: W. James, Druhy náboženské zkušenosti

1930 - Věstník pedagogický 8 (10), pp.383

Review: F. Heinemann, Neue Wege der Philosophie (Geist — Leben — Existenz); eine Einführung in die Philosophie der Gegenwart

1931 - Česká mysl 27 (1), pp.87-89

Review: G. Gurvitch, Les tendances actuelles de la philosophie allemande

1931 - Česká mysl 27 (1), pp.81

Review: L. Brunschwicg, De la connaissance de soi

1931 - Česká mysl 27 (6), pp.556-558

Le redressement de l'explication

1931 - La revue française de Prague 10 (53), pp.264

Pojem evidence a jeho význam pro noetiku

1931 - Praha, Univerzita Karlová

Review: V. Jankélévitch, Bergson

1931 - Česká mysl 27 (6), pp.558-562

† Prof. Daniel Essertier (1888–1931)

1931 - Česká mysl 27 (4), pp.375-377

† Vladimír Hoppe (1882–1931)

1931 - Česká mysl 27 (2), pp.165-169

Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)

1932 - Archiv für Geschichte der Philosophie 41 (1/2), pp.293-312

Bericht über die tschechische Literatur zur gesamten Geschichte der Philosophie (von 1922 bis 1931)

1932 - Archiv für Geschichte der Philosophie 41, pp.293-312

Review: C. Bouglé, Socialismes français

1932 - Česká mysl 28 (5), pp.316

Die tschechische Philosophie seit 1918

1932 - Prager Rundschau 2 (1), pp.4-24

Review: E. Bréhier, Histoire de la philosophie II

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.254

Review: E. Gilson, L'esprit de la philosophie médiévale

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.247

Review: G. Ipsen, Sprachphilosophie der Gegenwart

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.246

Review: H. Leisegang, Religionsphilosophie der Gegenwart

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.245

Review: H. Reiner, Phänomenologie und menschliche Existenz

1932 - Česká mysl 28 (1), pp.54

Review: H. Scholz, Geschichte der Logik

1932 - Česká mysl 28 (1), pp.54

Review: J. Kratochvil, Meditace věků

1932 - Česká mysl 28 (5), pp.309

Review: J. Maritain, Le songe de Descartes

1932 - Česká mysl 28 (5), pp.316

Review: J. Slavík, Básnická perioda českého dějepisectví

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.239

Review: M. Geiger, Die Wirklichkeit der Wissenschaften und die Metaphysik

1932 - Česká mysl 28 (2), pp.116

Mezinárodní filosofické konference thomistické

1932 - Česká mysl 28 (6), pp.372

Mezinárodní filosofické konference thomistické

1932 - Česká mysl 28 (5), pp.319

Olomoučtí dominikáni [...]

1932 - Česká mysl 28 (6), pp.373

Review: P. Menzer, Deutsche Metaphysik der Gegenwart

1932 - Česká mysl 28 (2), pp.115

Review: Philosophische Forschungsberichte

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.245

Review: R. Kynast, Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart

1932 - Česká mysl 28 (3-4), pp.246

† Harald Höffding (1843–1931)

1932 - Česká mysl 28 (1), pp.58

Review: A. Liebert, Erkenntnistheorie I—II

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.55

B. Zbořil, Skeptické úvahy Davida Humea o úkonech lidského rozumu

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.117

Doslov

1933 - in: René Descartes, Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Praha, Laichter, pp.99-103.

Review: E. Beneš, Demokratická armáda, pacifism a zahraniční politika

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.59

Review: F. Engels, Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.116

Review: F. Engels, Vývoj socialismu od utopie k vědě

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.116

Review: Filosofický sborník věnovaný moravskému filosofu dru Jos. Kratochvilovi k 50. narozeninám

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.60

Review: H. Driesch, Philosophische Gegenwartsfragen

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.51

Review: H. Scholz, Eros und Caritas, Die platonische Liebe und die Liebe im Sinne des Christentums

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.53

K českému překladu Summy Theologie od Tomáše Akvinského

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.255

Review: K. Krofta, Čechové a Slováci před svým státním sjednocením

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.59

Review: K. Mannheim, Die Gegenwartsaufgaben der Soziologie

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.51

Review: L. Grünwald, Marxismus a náboženství

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.116

Review: L. Horák, Příruční dějiny národa českého

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.60

Review: L. von Wiese, System der allgemeinen Soziologie

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.243

Několik poznámek k důkazům boží jsoucnosti u Tomáše Akvinského

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.138-148

O systematických úkolech současné německé filosofie

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.63

Platonism a politika

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.236-238

Prof. František Krejčí

1933 - Česká mysl 29 (3-4), pp.254

Review: Ročenka pedagogická a školská, VI

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.117

Review: T. Celms, Husserls phänomenologischer Idealismus

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.58

Review: V. Hoppe, Dva základní problémy Kantova kriticismu

1933 - Česká mysl 29 (2), pp.116

Review: W. Giusti, Studi sulla cultura cèca contemporanea

1933 - Česká mysl 29 (1), pp.52

Review: A. de Condorcet, Esquisse d'un tableau historique de progrès de l'esprit humain

1934 - Česká mysl 30 (1), pp.60

Review: C. Serrus, Le parallélisme logico-grammatical

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.236

Review: E. Fink, Die phänomenologische Philosophie E. Husserls in der gegenwärtigen Kritik

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.239

Review: E. Fink, Erinnerung und Bild, I

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.238

Review: E. Rothacker, Geschichtsphilosophie

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.242

Review: F. Brentano, Kategorienlehre

1934 - Česká mysl 30 (1), pp.55-57

Review: H. Gomperz, Die Wissenschaft und die Tat

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.244

Review: J. Klein, Die griechische Logistik und die Entstehung der Algebra I

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.232

Review: J. Maritain, Umění a scholastika

1934 - Česká mysl 30 (1), pp.59

Review: L. Landgrebe, Nennfunktion und Wortbedeutung

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.233-236

Review: La phénoménologie, Journées d'études de la société thomiste

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.237

Metafysika ve XX. století

1934 - in: František Páta (ed), Z duševní dílny lidstva, Praha, Orel, pp.7-24.

Několik poznámek k pojmům dějin a dějepisu

1934 - Řád 2, pp.148-156

Několik poznámek o mimosvětské a světské pozici filosofie

1934 - Kvart 2 (3), pp.3-10

Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.247

Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze

1934 - Nové školy 8 (2-3), pp.49-58

Review: Plato, Theaitetos

1934 - Česká mysl 30 (1), pp.51

Platon a popularisace

1934 - Kvart 2 (2), pp.43-50

Review: V. Tardy, Teleologie lidského chtění

1934 - Česká mysl 30 (4), pp.229-232

Co je vidění?

1935 - Kvart 2 (4), pp.8-10

Review: E. Gilson, La théologie mystique de saint Bernard

1935 - Česká mysl 3-4, pp.241

Review: E. Schwarz, Über den Wert, das Soll und das richtige Verhalten

1935 - Česká mysl 3-4, pp.242

Review: E. Utitz, Die Sendung der Philosophie in unserer Zeit

1935 - Česká mysl 3-4, pp.237

Edmund Husserl v Praze

1935 - Česká mysl 3-4, pp.252

Review: H. Kuhn, Sokrates

1935 - Česká mysl 3-4, pp.238-241

Review: J. Baruzi, Problèmes d'histoire des religions

1935 - Česká mysl 3-4, pp.243

Review: J. Stenzel, Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart

1935 - Česká mysl 3-4, pp.244

Mezinárodní filosofická společnost a časopis "Philosophia"

1935 - Česká mysl 3-4, pp.252

Několik poznámek o pojmu "světových dějin"

1935 - Česká mysl 31 (2), pp.86-96

Pražský filosofický kroužek

1935 - Česká mysl 31 (2), pp.123-136

Review: R. Aron, La sociologie allemande contemporaine

1935 - Česká mysl 3-4, pp.243

Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität

1936 - Philosophia 1, pp.67-76

Přirozený svět jako filosofický problém

1936 - Praha, Nákl. Ústředního nakl. a knihkupectví učitelstva českoslovanského

Edmund Husserl

1938 - Česká mysl 34, pp.2-7

Husserl. - Bibliographie

1939 - Revue internationale de philosophie 1 (2), pp.374-397

Der Subjektivismus der Husserlschen und die Möglichkeit einer "asubjektiven" Phänomenologie

1970 - Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch 2, pp.317-334

Zu Roman Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerks

1972 - Philosophische Perspektiven. Ein Jahrbuch 4, pp.117-125

Zur Ältesten Systematik der Seelenlehre

1972 - in: Walter Biemel (ed), Phänomenologie Heute: Festschrift für Ludwig Landgrebe, Dordrecht, Springer, pp.122-137.
Open Access Link

Review: E. Holenstein, Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus

1976 - Tijdschrift voor Filosofie 38 (1), pp.129-135

Erinnerungen an Husserl

1976 - in: Walter Biemel (ed), Die Welt des Menschen - Die Welt der Philosophie: Festschrift für Jan Patočka, Den Haag, Nijhoff, pp.vii-xix.

Jan Amos Komenský II: Nachgelassene Schriften zur Comeniusforschung

1984 - Sankt Augustin, Academia Verlag

Kunst und Zeit: Kulturphilosophische Schriften

1987 - Stuttgart, Klett-Cotta

Ketzerische Essais zur Philosophie der Geschichte

1988 - Stuttgart, Klett-Cotta

Spiritual crisis of European humanity in Husserl and Masaryk

1988 - in: Josef Novák (ed), On Masaryk, Amsterdam, Rodopi, pp.97-110.

Die natürliche Welt als philosophisches Problem: Phänomenologische Schriften I

1990 - Stuttgart, Klett-Cotta

Schriften zur tschechischen Kultur und Geschichte

1991 - Stuttgart, Klett-Cotta

Sur Heidegger

1991 - Epokhè 2, pp.383-392

Die Bewegung der menschlichen Existenz: Phänomenologische Schriften II

1991 - Stuttgart, Klett-Cotta

Liberté et sacrifice

1993 - Grenoble, Millon

Phénoménologie et métaphysique du mouvement

1994 - Epokhè 4, pp.131-144

Papiers phénoménologiques

1998 - Grenoble, Millon

Phänomenologische Schriften I: Die natürliche Welt als philosophisches Problem

1998 - Stuttgart, Klett-Cotta

Review: E. Fink, Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik

1999 - Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp.39-41

Review: E. Fink, Vergegenwärtigung und Bild

1999 - Orbis Phaenomenologicus - Quellen , pp.37-38

Introduction to Husserl's Phenomenology

1999 - LaSalle, Ill., Open Court

Texte, Dokumente, Bibliographie

1999 - Freiburg-München, Alber

Briefe und Dokumente: 1933-1977

with Fink Eugen 1999 - (edited by Michael Heitz; Bernhard Nessler) Freiburg-München, Alber

Vom Erscheinen als solchem: Texte aus dem Nachlaß

2000 - Freiburg-München, Alber

Plato and Europe

2002 - Stanford, Stanford University Press

Phenomenology as a philosophy and its relation to traditional metaphysical appraoches

2004 - in: Dermot Moran; Lester Embree (ed), Phenomenology: Critical concepts in philosophy V: The heritage of phenomenology, London, Routledge, pp.140-153.

Andere Wege in die Moderne: Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik

2005 - Würzburg, Königshausen & Neumann

Fenomenologické spisy II: Co je existence: publikované texty z let 1965-1977

2009 - (edited by Pavel Kouba; Ondřej Švec) Praha, Oikoymené

Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte

2010 - Frankfurt am Main, Suhrkamp
Open Access Link

Edmund Husserl's Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie

2015 - in: L'ubica Učník; Ivan Chvatik; Anita Williams (ed), The phenomenological critique of mathematisation and the question of responsibility: Formalisation and the life-world, Dordrecht, Springer, pp.17-28.

The natural world as a philosophical problem

2016 - Evanston, Ill., Northwestern University Press