105779

Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha

1936

146, iv Pages

ISBN n/a

Přirozený svět jako filosofický problém

Jan Patočka

V návaznosti na pozdní filosofii Edmunda Husserla autor rozvíjí reflexi přirozeného světa jako východiska praktické a zvláště pak i teoretické činnosti člověka. Tato reflexe samotná je představena jako součás i protipól širší filosofické tradice - především německé klasické filosofie.

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1936). Přirozený svět jako filosofický problém, Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.