194723

Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě, Praha

1946

25, xiv Pages

ISBN n/a

Praesokratovská filosofie

Přednášky na Universitě Karlově ze školního roku 1945/46

Jan Patočka

Publication details

Full citation:

Patočka, J. (1946). Praesokratovská filosofie: Přednášky na Universitě Karlově ze školního roku 1945/46, Akční výbor posluchačů filosofie na Karlově universitě, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.