195634

Státní pedagogické nakladatelství, Praha

1958

n/a Pages

ISBN n/a

Vybrané spisy Jana Amose Komenského
vol. 1

Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená

Jan Amos Komenský

Edited by Jan Patočka

Publication details

Full citation:

Komenský, J.A. (1958). Slovo uvodni - Velká didaktika - Brána jazyku stevrená, ed. Patočka Jan, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.

Table of Contents

This document is unfortunately not available for download at the moment.